تبلیغات
.:: علمی . فرهنگی . هنری ::. - مدل مفهوم گرا (‏concept-oriented‏)‏

ضمن عرض سلام و خوش آمدگویی به شما کاربر گرامی آرزومندیم لحظاتی پربار و سرشار را در وبلاگ علمی.فرهنگی.هنری داشته باشید... جهت برقراری ارتباط با ما می توانید از قسمت « پست الكترونیك » به این موهم جهت یاری و نقد و پیشنهاد این وبلاگ برای نائل شدن به به اهداف و آرمانهای طراحان و مدیران وبلاگ دست یابید. با تشکر، مدیریت وبلاگ «احسان خدادادی»

 مدل مفهوم گرا (‏concept-oriented‏)‏  

مدل داده ‏concept-oriented‏ یک مدل داده بر پایه تئوری شبکه ‏است.منبع دیگر الهام در ایجاد کردن این مدل، تحلیل مفهوم رسمی( ‏FCA‏)است. یکی از اهداف اصلی و اصولی شیوه ‏concept-oriented، این ‏است که دارای مدل سلسله مراتبی و چند بعدی(به طور همزمان) ‏می‌باشد.که به ‏Functional Data Model (FDM)‎‏ و ‏Universal Relation Model ‎‎(URM)‎‏ تقسیم می‌شود.‏
اصل بنیادی ‏‎ concept-oriented‏ نمونه‌ای است که مواردی را که در ‏مکانی زندگی می‌کنند،جایی که ساختار مکان، ترکیب یا طرح کلی ‏مدل را توصیف می‌کند، در صورتی‌که که سا ختار مورد، ‏معناشناسیش را بیان کند. بخش‌های اصلی مکان به مفاهیم زمان ‏موارد اشاره می‌کند، که این‌ها نمونه‌های مفهوم هستند که اقلام ‏داده گفته می‌شوند. مفهوم‌ها مشابه ارتباطات یا جداول هستند، ‏در صورتی‌که اقلام در مدل رابطه‌ای شبیه به ردیف‌ها و رکورد‌‌ها ‏می‌باشند.‏
مدل ‏concept-oriented‏ به طراح دیتا بیس اجازه می‌دهد که ارائه‌ای ‏طبیعی از معنا شناسی و ترکیب داده‌ها را توصیف کند.که بازتاب ‏ویژگی‌های هردو نوع چند بعدی و سلسله مراتبی است.جریان عمل ‏صرفا بواسطه یک عدد کوچک از مفاهیم اصلی به کار برده می‌شود ‏و اصول این شیوه اجازه نمونه سازی از مدل‌های مختلف موجود و ‏موارد عملی مثل متغیر‌های چند مقداری، روابط سطح بالاتر، تراکم ‏و دسته بندی، پردازش تحلیلی بر خط (‏OLAP‏) ، استنباط، مدیریت ‏مدارج ومراحل مختلف حیاتی، طبقه بندی پیچیده، هستی شناسی‌ها، ‏اشتراک دانش و خیلی از ساز و کار‌های دیگر را می‌دهد.‏

مطالب بیشتر را در ادامه مطلب بخوانید

محتویات:‏
‏1.‏ ترکیب مدل
‏2.‏ معنا شناسی مدل‏
‏3.‏ نمونه

‏1.‏ ترکیب مدل(‏Model syntax‏)‏
در سطح ترکیب، هر مفهوم در نتیجه ترکیب ابر مفهوم‌ها آن ‏تعریف شده است.به عنوان مثال نتیجه یک مفهوم فرع(خُرد) همزمان ‏در هر یک از ابر مفهوم‌ها قرار دارد.به صورت رسمی طرح کلی یا ‏ترکیب مدل به‌وسیله یک مفهوم عالی و یک مفهوم پایه تکمیل شده ‏و سپس این ساختار، یک شبکه را تشکیل می‌دهد.مفهوم عالی یک ‏منشا مستقیم یا غیر مستقیم برای سایر مفاهیم در مدل است در ‏صورتی‌که مفهوم پایه به صورت مستقیم یا غیر مستقیم سایر ‏مفاهیم را در مدل شامل می‌شود. ‏
به صورت متناوب ترکیب ‏concept-oriented‏ (طرح کلی) در روابط ‏قراردادی ابعاد و حوزه‌ها توصیف می‌شود. هر مفهوم بزرگ در ‏تعریف مفهومی فرضی است در یک قلمرو برای اینکه ابعاد را ‏بوسیله این جفت مفهوم فرع – مفهوم بزرگ مربوط سازد. یک بعد ‏به طور معمول دارای یک نام منحصر به فرد مطابق محدوده مفهومش ‏می‌باشد.بنابراین هر مفهوم یک مجموعه از اسامی ابعاد با ‏قلمرو‌های آنها در سایر مفاهیم تعریف شده است.طرح کلی پایگاه ‏داده می‌تواند درآن هنگام به عنوان یک نمودار غیر حلقه‌ای نشان ‏داده شود. دوگانه در بعد، نظریه بعد معکوس است. که این ‏استدلالی ازنتیجه‌ی یک ویژگی یا گرفتن اعتبارات(ارزش‌ها) یک صفت ‏از تعدادی مفهوم فرع(نسبتا غیر از مفهوم بزرگ) است. این مهم ‏است که ابعاد تک ارزشی (‏single‏-‏valued‏) هستند در صورتی‌که ابعاد ‏معکوس چند ارزشی (‏multi-valued‏) هستند.‏

‏2.‏ معناشناسی مدل (‏Model semantics‏)‏

در سطح معنایی، مدل داده‌ها توسط اقلامش نشان داده شده است.یک ‏فقره، به عنوان ترکیب اقلام بزرگ بگرفته شده از ابر مفهوم‌ها ‏تعریف شده است.غنای مدل ‏concept-oriented‏ مبنی بر وجود تفاسیر ‏بسیارمتفاوت از معناشناسی رسمی است:‏

 یک قلم بزرگ به عنوان ویژگی این قلم برداشته شده، ‏توسط صفت متناظر یا مختصات این قلم در فضای مفهوم ‏بزرگ تفسیر می‌شود. در این صورت تمام مدل به عنوان ‏یک سیستم مختصات چند بعدی سلسله مراتبی مشاهده ‏می‌شود جایی‌که اشیا برای اشیا دیگر هماهنگ می‌شود.‏

 قلم بزرگ نیز می‌تواند به صورت مجموعه‌ها، گروه‌ها یا ‏طبقه‌ها برای اقلام فرعشان تفسیر شود.بنابراین هر ‏فقره در مدل در چندین گروه اقلام بزرگ گنجانده شده ‏وخودش اقلام فرعش را شامل می‌شود.‏

 ‏ هر قلم، فرضی در یک نمونه است که از بعضی روابط، ‏با مراجعه به اقلام بزرگ آن و از طرف دیگر اقلام ‏فرعش، آن را به اقلامی دیگر در مدل مرتبط می‌سازد.‏

 یک قلم به عنوان شی پایه برای اقلام فرع آن تفسیر ‏می‌شود و از طرف دیگر اقلام فرع ملحقاتی برای اقلام ‏بزرگشان هستند. ‏


‏3.‏ مثال

نمودار، ترکیب ساختار یک شرکت را توصیف می‌کند. دستورات ‏دریافتی(سفارشات مفهوم) عبارتند از مجموعه‌ای از قسمت‌ها مطابق ‏قسمت‌های سفارشات مفهوم و سپس اجرای آنها در عملکردهای ‏مختلف(عملیات‌های سفارش مفهوم) دریافت می‌نماید.‏
از نظر ترکیب، مفهوم سفارشات، توسط دو بعد ‏a‏ و ‏c‏ بوسیله ‏قلمرو در قلمرو در نشانی‌ها و مشتری‌ها توصیف می‌شود.آن هم ‏دارای دو بعد معکوس {قسمت‌های سفارش.‏o‏} (‏Order parts.o‏) و ‏‏{عملیات‌های سفارش.‏o‏} (‏Order Operations.o‏) در ازای قلمرو‌ها در ‏قسمت‌های سفارش مفاهیم و عملیات‌های سفارش می‌باشد. توجه داشته ‏باشید که ابعاد همیشه تک ارزشی هستند و ارتباط یکی را به چند ‏تطبیق دهید. و ابعاد معکوس همیشه تک ارزشی هستند و ارتباط ‏چند را به یکی تطبیق دهید.‏
ارتباط چند به چند توسط زیر مفهوم‌ها مشترک انجام می‌شود. برای ‏مثال ما می‌توانیم یک رابطه چند به چند را تعریف کنیم که ‏مابین محصولات ومشتری‌ها سفارش داده شده است. که مجموعه‌ای از ‏مشتری‌ها مراجعه می‌کنند برای آن که بعضی محصولات که برای ‏استفاده قسمت‌های سفارش زیر مفهوم‌ها سفارش داده شده و ‏سفارش‌ها را اجرا کند. ‏
ابعاد اولیه یا استاندارد از این مدل، 7 است، زیرا آن، ‏شماره‌ی مسیر‌ها از پایین به بالاست:‏
‎{op.p.pg, op.p.a, op.o.a, op.o.c.a, oo.o.a, oo.o.c.a, oo.o} .‎

از نظر معنایی هر قلم سفارش، تشکیل شده از مجموعه‌ای از ‏قسمت‌های آن و هم مجموعه‌ای از عملیات که برای این سفارش اجرا ‏شده است.با دو جنبه که ترکیبی از یک نشانی(تحویل) و یک مشتری ‏است. در فرم استاندارد هر قلم در نتیجه ترکیب 7 قلم اولیه ‏نشان داده می‌شود.‏
اقلام سفارش به عنوان نمونه‌های ارتباط با رجوع به اقلام بزرگ ‏آن از نشانی‌های مفاهیم و مشتری‌ها تفسیر شده‌اند. به عبارتی ‏دیگر این‌ها همان اقلام سفارش متصل با اقلام دیگر در مدل هستند ‏که توسط معانی اقلام کوچک از قسمت‌های سفارش و عملیات سفارش ‏به عنوان نمونه‌های ارتباط تفسیر می‌شوند. بنابراین نقش اقلام ‏سفارش وابسته است و به سطح جاری مطرح شده مربوط می‌باشد.‏
مفهوم بالا به هیچ وجه قلمرو مشکل را در خلاصه‌ترین سطح بدون ‏جزییات، نشان نمی‌دهد.بوسیله انتشار اطلاعات در مسیر رو به بالا ‏ما برای بدست آوردن مقادیر همه صفات خاصه، برای همه شرکت‌ها جمع ‏شده‌ایم.برای مثال، ما میتوانیم رقم کل سفارشات را محاسبه کنیم ‏یا عملیات سفارش را در شرکت توسط استفاده‌نمودن ابعاد معکوس ‏متناظر از مفهوم عالی اجرا کنیم.یک بعد معکوس یک مسیر با جهت ‏مخالف است.رقم کل قسمت‌های سفارش به شرح ذیل محاسبه شده است:‏
order Count = sum(top.{OrderParts.o.a.t})‎
در بالا،صرفا فقره فوق همه شرکت را نشان می‌دهد؛ ‏o.a.t‏ ، مسیری ‏از قسمت‌های سفارش به این فقره می‌باشد. و در مجموع تابع تراکم ‏می‌باشد. در حقیقت، آن به تمام قسمت‌های سفارش برخواهد گشت. ‏اگر ما لازم است تمام قسمت‌های سفارش تحویل داده شده به بعضی ‏آدرس‌ها را بشمریم، آن‌گاه آن به شرح ذیل انجام داده می‌شود: ‏
orderCount = sum(address.{OrderParts.o.a}).‎
در این‌جا نشانی، چند فقره به هم پیوسته است.‏
مفهوم آخر، قلمرو مشکل را در پر جزییات ترین سطح نشان می‌دهد ‏و مجموع مفاهیم با مفهوم فرع مساوی نیست. به طور معمول این ‏مرحله، بسیاری از اقلام را شامل می‌شود که ما می‌توانیم بسیاری ‏از صفات خاصه را توسط استفاده نمودن ابعادشان بگیریم.به طور ‏مثال یک قسمت سفارش توسط یک سفارش و یک محصول مشخص می‌گردد، ‏که توسط صفات خاصه سطح بالاترشان تبدیل می‌شوند و همچنین راجع ‏به مفهوم عالی مشخص می‌شود.

نوشته شده توسط احسان خدادادی در شنبه 1 اسفند 1388 و ساعت 12:21 ق.ظ
...صفحات وبلاگ